Sunday, March 14, 2010

Why I just deleted my Welsh-language blog

Being an author is about connecting. There is nothing here for me to connect to.

13 comments:

blogdroed said...

Pam? Dwi ddim yn deall ... roedd nifer ohonnom ni'n darllen ond efallai ddim yn gadael cofnod - ai dyma beth oeddet ti eisiau ..? Eisiau i bobl ymateb?

Rose said...

I'm a little sad that you have done this. Although, I never visited it (I'm sorry!), I still thought it was pretty neat that you had a blog in another language. Perhaps, if you try for another Welsh-language blog, make it a sorta teaching/tutorial thing.
..unless, of course, that's what the blog was in the first place... and now I feel silly.

Melys said...

Roeddwn i'n darllen dy flog :(

Ond mae blogwyr Cymraeg yn crap am ymateb - mewn tair flynedd a hanner o flogio 5 sylw dwi wedi cael. Mae'n hawdd digaloni.

Nwdls said...

Blog posts have currency way beyond the date they were posted. This is especially true for material in a language that is not particularly widespread on the internet. It's a pity that there's one less blog in Welsh now. One less place to connect.

Seems to me to be rather a rash decision.

Do you delete a book if people haven't given feedback on it?

Melangell said...

Trist.Ro'n i'n darllen dy flog yn rheolaidd.

Chris Cope said...

Nwdls -- It's not about the number of comments the blog did or didn't receive -- not so much interaction, but connection. That is, my connection, or lack thereof, to the language in which the blog was written.

I feel no real connection to the Welsh-language world. There is no attachment; I have no roots. I am tired of trying so hard.

Gary said...

I don't understand your "trying so hard" comment.

You moved half way accross the globe to learn a language that not everyone in our own bloody country is willing to learn and yet you say you have no connection?

I'm not sure what you mean by "Welsh-language world" either ... there is no Welsh-language world any more than there is an Italian-language world or a Turkish-language world - you either speak the language or you don't.

I am disappointed by your decision - I'm not sure if I am reading too much to actually take it as a bit of a slight - but then, it's your blog ... it's a shame, though.

Surely your connection was that you were writing in Welsh - your journey from wanting to learn the language to actually earning a degree in Welsh is your connection ...

Carl Morris said...

Chris, I'm a Welsh learner.

I think I understand certain aspects of this. Put it this way, I never felt more disconnected than at the Eisteddfod, at the peak of everyone else's excitement (seemingly).

We should shake off this dysgwr tag when it no longer applies. I'm looking forward to shaking off mine.

I think we're probably on something like this.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hype_cycle

Here's to your gradient going positive again!

W James said...

Ro'n i'n dilyn a mwynhau dy flog... Mae dy benderfyniad yn gwneud i fi deimlo'n drist hefyd. Pob lwc i ti...

neil wyn said...

Sgwenna i hon yn y Gymraeg am fod hon yw'r unig iaith bod ni wedi cyfathrebu (neu cysylltu) ynddi.

Mi ddes i ddraw at dy flog Saesneg er mwyn darganfod ffawd Arth sy'n Dawnsio, a ffeindiais i allan yr hyn o'n i'n ei ofni:(

Roedd gen i (a sawl arall) gysylltiad gyda dy flog Chris, wedi ei ddilyn ers nifer o flynyddoedd. Wrth cwrs does dim dyletswydd ar neb i barhau gyda blog, ond mae'n siom i weld o diflannu'n llwyr. Be ddylswn i wneud efo 'Cwrw am Ddim'.. ei losgi ;) Oes gen to gysylltiad â hwnnw o hyd tybed?

Fasai'n braf gweld yr hen 'arth' yn codi o'r llwch fel pheonix rhywbryd yn y dyfodol, os oes gen ti ots neu'r egni, er wna i ddim dal fy anadl!

Da bo, Neil

Bwlch said...

Ti sgwennu fel Cyw iar wedi colli ei ben!!!!!!Heb dy blog cymraeg a dy diddordeb yn yr iaith mae dy stori a siwrna yma ddim yn bwysig!!!!
Re awake the dragon inside you or move to Luton!!!!!

Anonymous said...

Falle bo fe di câl digon o fod yn "bwysig". A chware teg os felly.

Emma Reese said...

Chris, ces i wybod am dy flog Cymraeg drwy flog Neil. Ac fel o, des i yma i wybod beth sy wedi digwydd. Dw i'n dilyn dy flog ers blynyddoedd. Prin mod i'n gadael sylw arno fo'n ddiweddar achos mod i'n ei chael hi'n anodd ffeindio geiriau addas er mod i'n teimlo'n ddwys. Rwyt ti ar fy meddyliau'n aml a dweud y gwir.